Οι ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας μας διακρίνονται σε γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικής, τραυματολογίας και γυναικολογίας, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στις δύο χειρουργικές αίθουσες οι υψηλού επιπέδου ειδικευμένοι χειρουργοί και γιατροί –συνεργάτες εκτελούν επεμβάσεις με απόλυτη επιτυχία και εγγυημένη γρήγορη μετεγχειρητική εξέλιξη γεγονός που επιτρέπει στους ασθενείς μετά από σύντομη παραμονή λίγων ωρών να αναχωρήσουν από την μονάδα μας επιστρέφοντας στο σπίτι η την δουλειά τους, απόλυτα θεραπευμένοι.