Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο εκτελούνται τόσο άμεσες μικροβιολογικές εξετάσεις όσο και καλλιέργειες βιολογικών υγρών, που μπορούν να λειτουργήσουν είτε προληπτικά για την αποφυγή κάποιας λοίμωξης είτε ως μέσο παρακολούθησης κάποιας επιδημίας καθώς η έγκαιρη ανίχνευση σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση των μικροβιών που μπορούν να προκαλέσουν μία λοίμωξη και η επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής αποτελούν βασική προυπόθεση για την επιτυχή θεραπεία της λοίμωξης.

Επίσης στο μικροβιολογικό εργαστήριο  γίνονται εξετάσεις ούρων που αφορούν τόσο στην γενική ούρων όσο και στην εξέταση ούρων με μικροσκόπηση αντίθεσης φάσης (phase contrast) για τον προσδιορισμό της προέλευσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (κύστεως ουρητήρων, νεφρικού σπειράματος κ.α.) σε περιπτώσεις αιματουρίας καθώς η σπειραματική αιματουρία απαιτεί ανοσολογικό έλεγχο και βιοψία νεφρού ενώ η μη σπειραματική αιματουρία απαιτεί απεικονιστικό έλεγχο του ουροποιητικού και κυστεοσκόπηση, ορολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις κοπράνων και εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ).

Λίστα Εξετάσεων

Η Γενική εξέταση αίματος – Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών(ΤΚΕ), Δικτυοερυθροκύτταρα, G-6-PD, Τέστ Δρεπάνωσης, Ομάδα αίματος, Rhesus, Coombs (άμεση – έμμεση) – αποσκοπεί στην καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών.

Σάκχαρο, Γλυκοζυλιομένη (HbA1c), Χοληστερόλη, Τριγλικερίδια, Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), αιμοσφαιρίνη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ,HDL, LDL,), Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT, CPK, LDH, Χολερυθρίνη (άμεση – έμμεση) Ολικές Πρωτεΐνες, Αλβουμίνη, Σίδηρος, Φεριτίνη, Βιταμίνη Β12,Φυλλικό οξύ, Ομοκυστείνη, Ηλεκτρολύτες (Κ, Να,Ca, P, Mg, Cl)

TSH, T3, T4, FT3, FT4, Anti-Tg, Anti-TPO, β-HCG (χοριακή γοναδοτροπίνη), Ε2 (οιστραδιόλη), FSH, LH, PRG, PRL, Αλδοστερόνη, Κορτιζόλη Τεστοστερόνη, 17-ΟΗ-PRG, DHES-S

Ασβέστιο, Φωσφόρος, Υδροξυβιταμίνη – D3, Οστεοκαλτσίνη, Παραθορμόνη, Ασβέστιο ούρων 24h

CRP(ποσοτική), RA-test, VIDAL, WRIGHT, VDRL, RPR, Strep-test

Αυτοάνοσα νοσήματα

Αντιπυρηνικά (ΑΝΑ), anti-DNA, anti-ENA, anti-SS-A (Ro, La) , anti-CCP, ASMA, anti-RNP, Συμπλήρωμα (c3-c4-ολικό) Αντιμιτοχονδριακά (ΑΜΑ), ANA, anti-ASMA, Ανοσοσφαιρίνες (G,A,M,E) κτλ.

Λοιμώδη νοσήματα

Ηπατίτιδες (Α, Β, C), Ερυθρά (IgG, IgM), Τοξοπλασμα (IgG, IgM), Κυτταρομεγαλοϊός (IgG, IgM), EBV κτλ

a-FP, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, PSA, Free PSA

Καλλιέργεια ούρων, πτυέλων, κολπικού, τραχηλικού, ουρηθρικού, κοπράνων, κτλ, Αναζήτηση παρασίτων, Αντιβιόγραμμα, Ελεγχος για Χλαμύδια, Μυκόπλασμα Ουρεόπλασμα.