Η Σύντομη Διαδικασία διάγνωσης, θεραπείας και παραμονής που διακρίνει τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας αποτελεί χωρίς άλλο το ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ σε σχέση με τον πολλαπλάσιο χρόνο που απαιτείται για την αντιμετώπιση ίδιας φύσεως περιστατικών σε άλλες δομές υγείας.

Το πλεονέκτημα αυτό βεβαίως, επηρεάζει ανάλογα και το τελικό κόστος προς όφελος του ασθενούς και του ασφαλιστικού του φορέα.

Το χρονικό διάστημα παραμονής των ασθενών στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι το ελάχιστο δυνατό, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για αυτούς σε περίοδο διακοπών.